top of page

Sport – Sport

Marche et vélo

https://www.visitoostende.be/nl/fietsen-en-wandelen

aptitude

Jims Ostende: Torhoutsesteenweg 519 Ostende (2,8 Km)

***

Get Fit: Nieuwlandstraat 2 Ostende (1,7 km)

***

Hop Hop Fitness : Leffingestraat 40 Ostende (1,8 km)

bottom of page